huisfotoinfovoorwaardenreageren

 

voorwaarden

voorwaarden voor de verhuur van de woning

Om de huur van ons huis voor allen plezierig te laten verlopen is het goed een paar regels te stellen.

1. Aantal personen
Het huis is met de 2 slaapkamers en 2 badkamers zeer geschikt voor 4 personen. Er is ook een opblaasbed aanwezig (in 3 minuten geheel opgeblazen) dat voor 2 personen extraslaapruimte biedt. Het is ook mogelijk om op de slaapkamers een extra bed te laten plaatsen. Zeker in de grotere slaapkamer is daar mogelijkheid voor. Extra bedden zijn vooraf via de receptie te bestellen, uiteraard tegen een extra vergoeding.
In het geheel is het vanuit Balaia Golf Village niet toegestaan om met meer dan 6 personen in het huis te overnachten. Zij zien er op toe dat dit soort regels gehandhaafd wordt.
Dit betekent dat wij graag van tevoren van u willen weten met hoeveel personen u naar Balaia Golf Village toegaat en hoe de samenstelling van de groep eruit ziet. Dan kunnen we de receptie daarvan op de hoogte stellen.
Het betekent ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van de opgave. Mochten er hieromtrent problemen ontstaan, dan kunnen wij daarvoor niet verantwoordelijk worden gehouden. Eventuele kosten die hierdoor kunnen ontstaan zijn uiteraard voor uw eigen rekening.

2. Verantwoordelijkheid
Degene die met ons de afspraken heeft gemaakt voor de huur van het huis, wordt door ons verantwoordelijk gehouden voor het gezelschap.

3. Indeplaatstelling
Tijdig voor de aanvang van de reis kan u zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
· de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
· het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend, danwel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
De aanmelder en degene die hem vervangt zijn ieder aansprakelijk tegenover ons voor de betaling van het eventueel nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele extra kosten.

4. De huurprijs
De huurprijs is zoals door ons wordt aangegeven voor de totale woning.
Water en elektra zijn daarin begrepen. Het verzoek is om met de airconditioning verstandig om te gaan. Het heeft geen zin om deze aan te zetten met de deuren open. Koeling in de zomer en verwarming in de winter gaat snel genoeg. Mocht u hierover vragen hebben, aarzel dan niet en bel ons, dan kunnen we uitleg geven. Ingeval van storing zullen wij zo snel mogelijk actie ondernemen. Ook is het mogelijk om via de receptie om assistentie te vragen.

5. Bevestiging van de huur
Van de huur zullen wij direct een bevestiging sturen. Voordat u naar Portugal gaat zullen wij u ook de bevestiging van Balaia Golf Village toesturen.

6. Verzoeken tot wijziging
Het kan natuurlijk voorkomen dat u de reis wilt wijzigen. Aangezien zowel Balaia Golf Village als wijzelf de verhuur regelen, kan het zijn dat zoiets niet mogelijk is. Vraag zoiets daarom tijdig aan.

7. Eventuele breuk en schade
Een ongelukje kan wel eens gebeuren. Wij stellen het dan wel op prijs als u er voor zorgt dat e.e.a. weer gerepareerd wordt. Daarvoor kunt u zich dan tot de receptie wenden. Wij hebben goede afspraken met de onderhoudsploeg van het park. Zij nemen dan contact met ons op hoe er gehandeld moet worden. Zoals dat hoort verwachten wij van u dat u de kosten hiervan voldoet. Indien het zaken betreft aan de machines dan zullen we uiteraard overleg hebben hoe we daar mee omgaan.
Wij vertrouwen er natuurlijk op dat u netjes met het huis omgaat.

8. Betaling
Bij het totstandkomen van de overeenkomst brengen wij u een aanbetaling van 25 % in rekening.
Het restant zien wij graag uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek tegemoet.
Indien de betaling niet heeft plaatsgevonden voordat de reis wordt begonnen, wordt door ons aangenomen dat de reis is geannuleerd. Wij zullen Balaia Golf Village daarvan dan op de hoogte stellen.

9. Annulering door de huurder
Als u de reis annuleert zullen wij daar de volgende kosten voor in rekening brengen:
a. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst: 30% van de huur;
b. bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 60% van de huur;
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de huur;
d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volle huur.

Daarbij geldt dat als wij er in slagen om het huis aan anderen te verhuren wij u de reeds in rekening gebrachte huur weer terugbetalen. Eventueel na aftrek van gemaakte kosten.

10. Annulering door ons
Uiteraard verwachten wij dat niet, maar mochten zich omstandigheden voordoen waardoor wij niet in staat zijn om u het huis te verhuren, dan ontvangt u uiteraard de reeds betaalde huur terug. Wij zijn dan niet gehouden om u een schadevergoeding te betalen of een vervangend huis aan te bieden.

 


Copyright Morsink I.T./H.O.
webmaster: www.morsink.org | info@morsink.org